ایزو 10002 رضایتمندی مشتری

ایزو 10002 رضایتمندی مشتری

مشخصات ایزو 10002 رضایتمندی مشتری

سازمان ها کیفیت را از لحاظ مختلف مورد ارزیابی قرار می دهند، یکی از جنبه های سیستم مدیریت کیفیت در سازمان، اجرای ایزو 10002 رضایتمندی مشتری است. در واقع هدف از پیاده سازی چنین سیستمی در سازمان، افزایش میزان رضایت مشتری است که از طریق شکایت سنجی به دست می آید. هدف از اجرای ایزو […]

بیشتر بخوانید
ایزو 10002

گواهینامه ایزو 10002 رضایتمندی مشتری

شرکت هایی که دارای تعدا مشتریان زیادی هستند باید به فکر اخذ گواهینامه ایزو 10002 باشند. این گواهینامه سیستم رضایتمندی مشتریان و هم چنین شکایت آنان از سازمان را چک می کند. دریافت گواهینامه ایزو 10002 به نسبت دیگر مدارک آسان تر است. این گواهی زمانی به سازمان تعلق می گیرد که تمامی پرسنلین سازمان […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید