ایزو 50001 مدیریت انرژی

گرفتن ایزو 50001 مدیریت انرژی

ایزو 50001 مدیریت انرژی یک استاندارد جهانی در راستای بهینه سازی مصرف انرژی و سیستم مدیریت در سازمان هاست. با گرفتن این استاندارد در واقع الزامات لازم را برای ایجاد، اجراء، نگهداری و بهبود EnMS مشخص می کنید. این استاندارد در واقع بر مبنای سیستم مدیریتی plan, DO, Cheak, act طراحی شده که برای کارخانجاتی […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید